Uçak Mühendisliği

Amacımız ve Misyonumuz
Uçak Mühendisliği programı 2014 yılında eğitim vermeye Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin programlarından biridir. Uçak Mühendisliği programı öğrencilerine çağdaş, yenilikçi ve yaratıcı bir eğitim ortamı sunarak, havacılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve bilimsel katkı koymayı hedeflemektedir. Programa kayıt olan öğrencilerimiz üstün nitelikli mühendisler olarak yetişmeleri hedefiyle kapsamlı şekilde mühendislik formasyonu alırken ve bilimsel çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda sosyal yönden de aktif bir eğitim ortamında öğrencilik yaşamlarını sürdürmektedirler. Havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler sürekli bir şekilde devam ederken uçak mühendisliği programı da bu gelişmelerle paralel bir eğitim vermekte, öğrencilerinin ve mezunlarının meslekleri ve sektörle ilgili gelişmelerle birlikte meslekle ilgili olan ekonomik, çevresel, enerji ve sağlıkla ilgili gelişmeleri de yakından takip etmelerine ve bu konularla ilgili çözümcü yaklaşımlar ortaya koymak için vasıflarını geliştirmelerine imkan sağlamaktadır. Bu bağlamda, ilgili alanda mümkün olan en üst başarı seviyesini yakalamak için öğrencilerin fizik, matematik ve teknoloji konularına özel ilgi göstermeleri beklenmektedir. Bölüm müfredatı öğrencilerimizi, 21. yüzyılın sektörle ilgili ihtiyaçlarını göz önüne alarak, giderek artan bir hızla globalleşen, sürekli değişen ve rekabetçi bir ortamda sürekli yenilik talep eden 21. yüzyılın sektörel ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap vermek ve hizmet sunmak üzere hazırlamaktadır.

Mezunlarımızı bekleyen iş olanakları
Sivil Havacılık Sektörü son kırk yıllık süreçte en hızlı gelişen ve günümüzde de sürekli ve istikrarlı gelişim içinde olan bir sektördür. Bu sektör, her dalında nitelikli eleman ihtiyacı duymaktadır. Sivil havacılık sektöründeki nitelikli eleman açığı giderek artmakta, bu açığın kapanması ise mevcut şartlarda mümkün görünmemektedir. Bu bağlamda, Uçak Mühendisliği bölümünden mezun olanlar uçak üretim firmalarında ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren diğer bütün kurum ve kuruluşlarda istihdam olanağına çok yüksek oranda sahiptirler. Uçak Mühendisliği mezunlarının geliri de diğer sektörlerde çalışan nitelikli elemanlardan çok daha yüksektir.

Programın güçlü yönleri
Kıbrıs’ın ilk ve tek Uçak Mühendisliği programını sunan bölüm, altyapısını yeni, modern ve yüksek rekabet olanaklarına sahip bir üniversite olan Girne Üniversitesi’nde oluşturmuştur. Bölümde ders veren ve öğrencilerle bire bir ilgilenen öğretim üyeleri ise konularında uzman ve tanınmış akademik bir kadrodan oluşmuştur. Altyapısı ve akademik kadrosu güçlü, rekabetçi bir üniversitede sunulan Uçak Mühendisliği programı, geleceğin uçak mühendislerini yetiştirme konusunda Doğu Akdeniz coğrafyasının en önemli akademik merkezi olmaya adaydır.

Uçak Mühendisliği programından mezun olabilmek için gerekli koşullar:
Bu bölümün öğrencileri programdan mezun olabilmek için uluslar arası uçak mühendisliği ve sivil havacılık kurallarının gereklerini tam olarak yerine getirmeli, ve bu disiplinin gerektirdiği tüm teorik ve pratik uygulamalarda başarılı olmalıdırlar.