Dekan Mesajı

Sevgili Gençler, 

Günümüzde teknoloji ve bilim hızla gelişmekte ve bu gelişmeye katkısı olacak şekilde öğrencilere kaliteli bir eğitim vermek ön plana çıkmaktadır. Değişen ve genişleyen teknolojinin yarattığı bu ortamda Yükseköğretimde en iyi ve verimli eğitimi verme konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim ve öğretime başlayalı kısa bir süre geçen Havacılık ve Uzay Bilimleri fakültemizde eğitim-öğretimin çağdaş gereksinimlere göre şekillendirilmesi ve verilmesi için imkanları en iyi şekilde kullanıp öğrencilerimize sunmanın gayreti içindeyiz. Verilen eğitimin meslekte geçen yıllar içerisinde değişecek şartlarda dahi karşılaşılacak problemleri de çözecek düşünme yetisini mezunlarımıza kazandırma görüşünü benimsemekteyiz. Mezunumuz havacılık meslek sahiplerinin yaratıcı (creative) ve buluşçu (innovative) fikirleri ortaya koyabilecek bir ortamda yetiştirilmesi için müfredata dersler koymamızın yeterli olmadığını, bu düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayacak ortamı da oluşturmak için çalışmaktayız.

Fakültemizde günümüzde büyük bir talep gören meslekleri veren programlar bulunmaktadır. Daha çok küreselleşen dünyada mesleklerin icra edilmesi için öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Öğrenci alan lisans programlarımız:

  • Uçak (Aeronautical) Mühendisliği
  • Profesyönel Pilotluk (Professional Pilot)
  • Havacılık Yönetimi (Aviation Management)

Uçak mühendisliği havacılıkta araştırma, mühendislik hizmetleri yanında Profesyonel Pilotluk ve Havacılığın diğer çalışma alanlarında eğitimci yetiştirme görevini de göreceğinden lisansüstü eğitimin de kısa zamanda açılması sağlanacaktır. Eğitim-öğretimin kalitesini gösterecek akreditasyon işleminin ilk mezunlarla birlikte yapılması gerektiği düşüncesi ile kalitenin sağlanmasını önemsenmekteyiz.
Öğrencilerimizi çalışma ortamları ile tanıştırmak için uygulamalı yaz eğitimleri (stajlar) bulunmaktadır. Ayrıca gerekli laboratuvarlar oluşturulmaktadır.

Öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmek için sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönlerinin geliştirmesini önemsediğimizi de son olarak belirtmekte yarar görmekteyim.

Prof.Dr. Süleyman TOLUN
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı