Pilotaj Bölümü

Amacımız ve Misyonumuz

Pilotaj Lisans Programı Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi’ne bağlı olan bir bölümdür.
Sivil havacılık günümüzde çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Pilotaj programının amacı sivil havacılık sektöründe çalışacak pilotları en üst düzeydeki eğitim ve uygulama ortamında, üstün vasıflara sahip olacak şekilde yetiştirmektir. Pilotaj Bölümü, havacılık sektörü için geniş teorik ve pratik bilgiye ve vasıflara sahip deneyimli ve bilgili pilotlar yetiştirmenin yanısıra, aynı zamanda sektörle ilgili olarak, ileri düzeyde bilimsel gelişmelere ve araştırmalara da katkıda bulunabilecek havacılık alanında deneyimli yöneticiler ve eğiticiler yetiştirmeyi de amaçlamaktadır.
Pilotaj lisans programı birçok lisans programları ile ortak yönleri olan bir daldır. Bu dalın fizik, matematik, navigasyon, işletme, hukuk, insan kaynakları, ve bilgisayar enformasyon sistemleri lisans programları ile birçok ortak yönleri vardır. Bölüm öğrencileri, kardeş üniversite Yakın Doğu Üniversitesi bünyesine bulunan uzman eğitim kadrosundan ve teknolojik altyapıdan faydalanma imkanına da sahiptirler.
Program, kardeş üniversite olan YDÜ Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakülteleri lisans programları ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ayrıca, Pilotaj Bölümü, kardeş üniversite YDÜ’nün her türlü akademik, teknik ve teknolojik altyapısından faydalanma imkanına sahiptir.

Mezunlarımızı bekleyen iş olanakları
Mezunlarımız, Lisans Diploması ile birlikte Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL) almaya hak kazanacaklardır. Bölümden mezun olanlar, uluslararası alanda devlete ait ve özel hava yolları şirketlerinde pilot olarak iş bulma imkanına sahip olacaklardır.
Havacılık sektörünün hızlı gelişimi bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan talebin gelecekte daha da yüksek olacağını göstermesi bölüm mezunlarının en büyük avantajıdır.

Programın en güçlü yönleri

  • Öğrenciler bölümde bulunan deneyimli ve uzman öğretim üyeleri sayesinde en üst seviyede konularına hakim olacak şekilde yetiştirilirler. Bunun yanında, kardeş üniversite Yakın Doğu Üniversitesi’nin Bilgi İşlem Merkezi ve her türlü teknik ve teknolojik donanımı ve altyapısı da öğrencilerin uygulamalı derslerinde kullanılacaktır.
  • Öğrencilerimizi geleceğin pilotları olarak gördüğümüzden dolayı onları işe başladıkları ilk günden itibaren sorumluluk alan, karar verebilen, katılımcı bir liderlik yaklaşımı benimsemelerini hedefleyen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bakımdan, programın başından itibaren öğrencilerimize bu disiplin ve motivasyonu verecek bir ortamda akademik çalışmalar sürdürülmektedir.
  • Pilotaj Bölümü gelişim ve değişime açık bir bölümdür. Program, iyi planlanmış dört yıllık müfredat programı sayesinde öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflemektedir.
  • Ülkemizde Sivil Hava Ulaştırma Bölümü öğrencilerinin staj yapabilecekleri yeterli kurumlar mevcuttur.
  • Mezunlarımız, Lisans Diploması ile birlikte Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL) almaya hak kazanacaklardır.

Programın yürütülmesi için gerekli laboratuvarlar olan Bilgisayar PC laboratuarı, fizik laboratuarı ve simülasyon laboratuvarı mevcuttur. Laboratuvarlara ilaveten, öğrenciler pratik eğitimlerini eğitim uçakları kullanarak yaparlar. Üniversitemiz bu maksatla halen 5 tane eğitim uçağı alımı için çalışmalar başlatmıştır.

Mezun olana kadar öğrencilerimiz ortalama 220 saat uçuş eğitimi almaktadır .(2. Sınıf PPL, 3. Sınıf CPL ve 4. Sınıf sonunda tüm uçuşlar tamamlandığında ATPL lisansı alınır). Uçuş eğitimlerimiz üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlarda verilmektedir.

Uçuş eğitim ücretleri alınan uygulamalı uçuş dersi, ulaşım ve konaklama (yemek ücreti hariç) masraflarınızı kapsamaktadır.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar

  • 4 yıl sonu öğrencinin not (CGPA) ortalaması 4 üzerinden en az 2.0 olmalı.
  • Öğrenci toplam 137 kredi almalı
  • Havayolu Nakliye Pilotu (ATPL) sınavlarını geçmeli

Programdan mezun olabilmek için staj yapılmasına gerek yoktur. Pilotaj bölümü teorik ve pratik dersler içeren bir bölümdür.