Havacılık Yönetim Bölümü

Havacılık sektöründeki devlet ve özel kuruluşların işletmecilik konularında ihtiyaç duyduğu nitelikli personel uluslararası gereklilikler doğrultusunda yetiştirilir.

Havacılık Yönetimi Lisans Programında

 • Hava taşımacılığı, hava yolu yönetimi, havaalanı yönetimi, harekat performans, havacılık emniyeti ve havacılık güvenliği gibi mesleki,
 • Finansal yönetim, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları yönetimi, lojistik yönetimi gibi işletme yönetimi konulu kuramsal,
 • IATA onaylı Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi meslek hayatlarında önemi haiz sertifikalı dersler yer almaktadır.

Havacılık Yönetimi Bölümü’ne merkezi yerleştirme ile kırk öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi kırk iş günüdür. Mezunlar; havayolu işletmeleri, havaalanlarında bulunan tüm işletmeler, yer hizmetleri, ikram ve kargo işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında çalışmaktadır.
Programa dahil olan öğrencilerin; Yeterlilik Koşulları ve Kuralları Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Amacımız

Tüm havacılık faaliyet alanlarında (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri, kargo, ikram, vb.) faaliyet gösteren havacılık işletmelerinin pazarlama, muhasebe, finansman, uçuş operasyon, kalite, emniyet yönetimi gibi işlevsel alt bölümlerinde ya da havacılık sektörüne hizmet veren kamu kurum veya kuruluşlarında çalışabilecek nitelikte insan kaynağı yetiştirmektir.
Hava taşımacılığı, son derece hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Hava taşımacılığı faaliyetlerinin beklenen faydayı sağlayabilmesi havacılık sisteminin emniyetli, güvenli, etkin ve verimli çalışmasına bağlıdır. Havacılık, hızlı gelişen ekonomik bir faaliyet alanı olmakla birlikte, yoğun ileri teknoloji kullanımını gerektirmektedir. “Önce emniyet” prensibiyle, faaliyetlerin yürütülmesini güvence altına alabilmek için, oldukça detaylı düzenlemelere sahip bu sektörde çalışan personelin nitelikli bir eğitim alması son derece önemlidir. Program, yukarıda özetlenen nitelikleri kazandırmayı amaçlayan dersleri kayıtlı öğrencilerine sunarak, havacılık konusuna ilgi duyan her kesimden öğrenciye eğitim olanağı sağlamaktadır.

Hedeflerimiz:

 • Havacılık sisteminin yapısını ve diğer sektörler ile ilişkilerini analiz edebilen,
 • Havacılık sektörü ile ilgili ulusal/uluslararası düzenlemelere ve uygulamalara hâkim,
 • Yönetici pozisyonunun gerektirdiği yönetim/işletme bilgisinin yanı sıra havacılık altyapısı ile tam donanımlı,
 • Liderlik, yaratıcılık, iletişim, grup çalışması ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • İlgili sektör kuruluşları ile öğrenimi esnasında sürekli etkileşim halinde bulunarak, iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip,
 • Bilgi teknolojilerini en iyi düzeyde kullanabilen,
 • Yaşam boyu öğrenmeye açık ve kendilerini sürekli yenileyen bireyler yetiştirmektir.

Programının en güçlü yönleri

Girne Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programı’nı farklı ve tercih edilebilir kılan bazı önemli yönleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Öğrenciler derslerini, birer uzman havacı olan deneyimli öğretim üyelerinden almaktadırlar. Bu sayede, meslek hayatlarında kullanmak zorunda kalacakları havacılık ve yönetim konularına en üst seviyede hakim olacak şekilde yetiştirilmektedirler.
 • Bunun için; havacılıkta önde gelen ülkelerin programları ve sektörde ortaya çıkan ihtiyaçlar takip edilip ders içerikleri belirlenip gerekli hallerde güncellenmektedir.

 • Geleceğin büyük havacılık organizasyonlarında önce rol sonra da söz sahibi olacak havacılar olarak görüldükleri için, işe başladıkları ilk günden itibaren sorumluluk alan, karar verebilen, katılımcı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenir. Bunun için; sıklıkla gerçek havacılarla bir araya gelmelerini sağlayacak akademik konferans, seminer, vb faaliyetlerin yanı sıra gezi ve genel havacılık faaliyetlerini gerçekleştiren havacılık kulüplerinin faaliyetlerine katılmaları teşvik edilmektedir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye açık ve kendilerini sürekli yenileyen, değişimin gereğini anlayan bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenir.
 • Bunun için; kişisel gelişimlerine, özgür düşünebilmelerine, bilimsel bilginin gerçekliğine ve gereğine inanmalarına katkı sağlayacak çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

 • Bölüm dersleri havacılık sektörünün de ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme amacına yönelik olarak ingilizce olarak verilmektedir.
 • Mezun öğrenciler, havacılık dili olarak benimsenen İngilizce dili yeteneklerini kullanarak dünyanın her yerinde geçerli diplomaları ve sertifikaları ile çalışmak olanağına kavuşurlar.

 • Program uygulanırken staj yeri bulma veya staj yapma sorunu bulunmamaktadır.

Mezunlarımızı bekleyen istihdam olanakları

IATA verilerine göre, 2011 yılında dünya genelinde taşınan yolcu sayısı 2,8 milyar iken 2016 yılında 3,5 milyarı aşmıştır. Airbus verilerine göre dünya genelinde bugün 20 binlerde olan havayolları filo sayısının 2030 yılına dek 40 bini bulması beklenmektedir. Bunlara bağlı olarak havacılıkta yetişmiş personele olan ihtiyaç giderek artmaktadır. 2003 yılında sadece Türkiye’de havacılık sektöründe yaklaşık 65.000 çalışan istihdam edilirken, bu sayı 2015 yılında 191.716’ya ulaşmıştır. Sadece bu veri bile havacılıkta yetişmiş personele olan ihtiyacı ve genişleyen iş olanaklarını ortaya koymaya yetmektedir.
Sivil Havacılık Yönetimi bölümünden gelişmiş teknoloji ile barışık, modern dünya görüşüne sahip, mesleki becerileri kadar iletişim becerileri de yüksek, ekip çalışmasına uyumlu, liderlik özelliklerini geliştiren, nitelikli insan gücü olarak mezun olacak öğrencilerin havacılıkta şu sahalarda istihdam edilebilmeleri beklenmektedir:

 • Hava Taşıma İşletmeleri
 • havayolu, hava taksi, genel havacılık ve balon işletmeleri

 • Havaalanı ve Terminal İşletmeleri
 • temsil, yolcu trafik, yük kontrolü ve haberleşme, ramp, uçak hat bakım, uçuş operasyon, ulaşım, ikram servis, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi

 • Yetkili Havacılık Eğitim Kuruluşları
 • Pilotların, Bakım Teknisyenlerinin, Uçuş Harekât Uzmanlarının, Kabin Memurlarının, Havacılık Güvenliği Personellerin eğitimleri için yetkilendirilmiş kuruluşlar

 • Havaalanlarında Yetkili Kargo Acenteleri
 • hava kargo taşımacılığı alanında hizmet veren ve havaalanı bazında yetkilendirilen işletmeler

 • Diğer havacılık işletmeleri
 • Yetkili Sağlık Kuruluşları, Havaalanlarında Yetkili Kargo Acenteleri, Yetkili Sınav Kuruluşları, Zirai İlaçlama İşletmeleri

Bunların yanında mezun öğrenciler, gerekli şartları yerine getirebildikleri hallerde, yüksek lisans ve ardından doktora programlarına dahil olarak akademik kariyerler elde edebilmek olanağına da sahiplerdir.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar

Havacılık Yönetimi Lisans Programı’nın mezuniyet koşulları aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.
Türkiye ve KKTC Uyruklu Öğrenciler İçin:

Ders Kategorisi Ders Sayısı Kredi ECTS
Program Zorunlu Dersleri 49 139 245
Seçmeli(Havacılık) 5 15 22
Seçmeli(Havacılık Dışı) 4 12 23
Staj(20 İş Günü) 2 0 0

Diğer Ülkelerden Öğrenciler İçin:

Ders Kategorisi Ders Sayısı Kredi ECTS
Program Zorunlu Dersleri 49 134 241
Seçmeli(Havacılık) 5 15 22
Seçmeli(Havacılık Dışı) 4 12 23
Staj(20 İş Günü) 2 0 0

Havacılık Yönetimi programının yeterlilikleri

 • Sivil havacılık sektörüne yön veren yasal düzenlemeleri tanımlayacak ve gereklerini uygulayabilecek seviyede bilgili olmak
 • Sivil havacılık sektörünün ekonomik yapısını analiz edebilmek ve diğer sektörlerle bağlantılarını yorumlayabilmek
 • Liderlik, yaratıcı düşünme ve problem çözme konularında gelişmiş yeteneklere sahip olmak
 • Uluslararası işletmecilik kültüründe geçerli bir yabancı dili kullanarak kendini ifade edebilecek ve işinin gereklerini profesyonelce yerine getirecek seviyede yeterliliğe sahip olmak
 • Havacılıkta kullanılan işletme bilgi yönetim sistemlerini tanımak ve kullanabilmek
 • Öğrenmeye açık olmak ve çözümlemeci kişilik özellikleri gelişmiş olmak
 • Havacılık sektörünü anlamlandıracak, tanımlayacak ve yorumlayacak anlayışa sahip olmak
 • İşletme ortamında geçerli ve çevresini tanımlamak üzere kullanacağı temel yönetim araçlarını öğrenmek
 • Sivil havacılık sektörünün itici gücü olan temel finansal kurumların işlevlerini ve etkilerini bilmek
 • Küresel hava taşımacılığını tehdit eden güncel sorunları tanımlayıp, çözümleyebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek